Projekt

 • Genomför och erbjuder rådgivning, handledning och mentorskap till rektor.
 • Deltagit och ansvarat för Skolverkets implementering av Kartläggning för nyanlända
 • Deltagit i framtagandet av Skolverkets dialogmöten avseende Kartläggning för nyanlända.
 • Deltagit i Skolverkets konferenser om Allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
 • Deltagit i framtagandet av Skolverkets Allmänna råden för utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen samt deltagit konferenser för densammas jan-feb 2014
 • Deltagit i Skolverkets konferenser om bedömning och betygssättning för vuxenutbildningen 2014
 • Deltagit i framtagandet av Skolverkets stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen
 • Deltagit i framtagandet av två webbkurser gällande bedömning och betygssättning i samarbete med Karlstads universitet, Högskolan i Lillehammer och Skolverket. http://www.llw.se
 • Deltagit i Skolverkets dialogmöten om återkoppling av bedömning och betygssättning för årskurs 6 med rektorer och skolchefer våren 2013
 • Ansvarat på Skolverket i samarbete med lärosäten för att ta fram bedömningsstöd för årskurs 6 i ämnena bild, slöjd och idrott och hälsa
 • Deltagit i och ansvarat för Skolverkets konferenser om bedömning och betygssättning för årskurs 6 för lärare hösten 2012
 • Deltagit i Skolverkets konferenser om bedömning och betygssättning för årskurs 6 för rektorer och huvudmän hösten 2011