Nyanlända – bedömning & kartläggning

I min roll som expert på Skolverket har jag haft förmånen att vara projektledare för implementeringen av Kartläggningsmaterial för nyanlända. Detta har bland annat inneburit att jag har ansvarat samt deltagit i Skolverkets konferenser gällande kartläggningsmaterialet. I arbetet har också ingått att knyta kontakter med flera skolor, så kallade utprövningsskolor som bidragit med synpunkter på materialet i sin helhet. Genom detta har jag haft möjligheten att både besöka och samtala med lärare och skolledare kring kartläggningsmaterialet.

Nu finns möjligheten att boka samtalsföreläsning/workshop för lärare och rektorer med ansvar för mottagande av nyanlända elever. Utgångspunkten tas i de erfarenheter som gjorts i arbetet tillsammans med Skolverket och erbjuder en fördjupning av förståelsen kring kartläggningsmaterialet. Föreläsningen kommer att innehålla såväl teoretiska som praktiska inslag, där ni bland annat får möjligheten att förhålla er till olika typer av dilemman.

Samtalsföreläsning/workshop genomförs tillsammans av Anna Karin Munkby och Margareta Ekborg*. Vi har båda stor erfarenhet av föreläsningar för Skolverket som i privat regi kring dessa frågor.

*Margareta Ekborg – professor emerita i ämnesdidaktik med naturvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola.
Margareta har lång erfarenhet av undervisning i biologi, kemi och naturkunskap samt ämnenas didaktik i grundskola, gymnasieskola och lärarutbildning. Hon har också arbetat med lärarfortbildning i NO-ämnen samt lärande för hållbar utveckling. Hon har också varit projektledare för Skolverkets räkning och i det arbetet tagit fram material för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper i NO och teknik steg 3 samt medverkat i implementering av hela kartläggningsmaterialet.