Bakgrund

Jag har många års erfarenhet av utbildning på olika nivåer. Lärare, utvecklingsledare, skolledare på grundskolan i Göteborg och Kungsbacka, universitetsadjunkt och studierektor på Högskolan i Borås inom lärarutbildningen samt undervisningsråd och expert på Skolverket.

Jag har i grunden en lärarutbildning både för årskurs 4-6 och 7-9 då i ämnena engelska, retorik och svenska. Måluppfyllelse i klassrummet och ledarskap har varit mina drivkrafter. Rektorsutbildning och magisterutbildning i ledarskap på Stockholms universitet har gett mig distinkta redskap för att utveckla verksamheten. Forskningscirklar för rektorer genom Göteborgs Universitet, avsedda att verka för högre måluppfyllelse, med fokus på aktionsforskning inom den egna verksamheten.

Under mina år på Högskolan i Borås både undervisade jag i engelska, retorik och svenska på lärarprogrammet samt arbetade som studierektor. Min utbildning i retorik har också varit till stor nytta vid de konferenser och informationstillfällen som arbetet på Skolverket har inneburit.

Jag har också stor vana av personlig rektorsrådgivning och mentorskap för rektorer.