Välkommen!

IMG_7199Efter flera år som skolledare har jag, Anna Karin Munkby, tjänstgjort som undervisningsråd och expert på Skolverket. Arbetet har avsett bedömning och betygssättning för såväl grundskolan som vuxenutbildningen, professionell dokumentation och den skriftliga individuella utvecklingsplanen, frågor gällande kartläggning av nyanlända och nyanländas lärande samt föreskrifter och allmänna råd. Skolornas systematiska kvalitetsarbete har hela tiden stått i fokus för arbetet.

I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har rektor en central roll som pedagogisk ledare. Rektors arbete omfattar såväl organisation, styrning och ledning samt har rektor det övergripande ansvaret för bedömning och betygssättning. I mitt arbete som rektor och på Skolverket var och är jag väl medveten om vikten av att rektor får det stöd som kan behövas, till exempel genom handledning.

För att på bästa sätt nå ut till målgrupperna, rektorer och lärare, har arbetet på Skolverket medverkat till detta genom olika former av information som konferenser, workshops, och handledning. Detta har bidragit till stor vana att möta skolledare och lärare i olika samtalsformer.

Arbetar ni inom skolan och funderar över frågor som rör det systematiska kvalitetsarbetet, frågor om bedömning och betygssättning, dokumentation, omdömen och individuella utvecklingsplaner samt frågor kring nyanländas lärande så är ni välkomna att höra av er.